The Suite Escape

Privacybeleid

Om u als bedrijf een goede dienstverlening aan te kunnen aanbieden, verwerkt The Suite Escape uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan, zoals uitgestippeld door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).


Wie zijn we

In opbouw

Inge Depraetere

The Suite Escape

Nederweg 9B, 9521 Letterhoutem

+32 475 89 07 21


Doeleinden en verwerkingsgronden


Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:


  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor onze taak, nl. het verhuur van The Suite Escape en alles wat uw verblijf omvat
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden (bijvoorbeeld in het kader van COVID-19 pandemie)


Proportionaliteit


We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.


Doorgifte


We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Persoonsgegevens worden in geen geval verhandeld.


Bewaring


We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak.


Rechten


Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:


  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons vragen je gegevens te verwijderen


Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.


Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen een maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.


Cookies


Een overzicht van de cookies die gebruikt worden op deze site vind je terug op de pagina cookiebeleid.


Profilering, big data & tracking


Wij maken geen gebruik van profilering, big data en tracking.


Contactgegevens


Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail of per brief naar The Suite Escape, Nederweg 9B, 9521 Letterhoutem.


Klachten inzake privacy voor Vlaamse lokale overheden kunnen gericht worden aan de VTC:


Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel

tel: +32 (0)2 553 50 47

fax: +32 (0)2 553 55 42

contact@toezichtcommissie.be